Mobiel menu trigger

Starten - Aanmelden - Certificeren

Certificeren

Teelt van gewassen

Wilt u biologisch gaan telen? Dan moet u eerst uw percelen omschakelen.

Lees meer

Veehouderij

Een dier is biologisch als het is gecertificeerd volgens de geldende biologische regelgeving.

Lees meer

Vervaardigen

Ieder bedrijf dat biologische levensmiddelen en diervoeders vervaardigt/ produceert moet hiervoor zijn gecertificeerd.

Lees meer

Import

Ieder bedrijf dat biologische levensmiddelen, grondstoffen en diervoeders importeert is hiervoor gecertificeerd. Dit geldt zowel voor de feitelijke importeur als degene die de producten fysiek ontvangt (de eerst geadresseerde). Als importeur kunt u natuurlijk ook eerst geadresseerde zijn.

Lees meer

Opslag

Ieder bedrijf dat biologische grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten opslaat, moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Lees meer

Handel

Ieder bedrijf dat biologische producten verhandelt, is hiervoor gecertificeerd. U mag dan ook alleen producten verhandelen van gecertificeerde bio-bedrijven.

Lees meer

Aquacultuur

Verschillende vormen van aquacultuur kunnen biologisch worden gecertificeerd.

Lees meer

Webshops

Ieder bedrijf dat via het web aan consumenten bepaalde biologische producten verkoopt moet zich registeren

Lees meer

STAP 1: Aanmelden bij Skal

Na een goede oriëntatie heeft u besloten om biologisch te gaan ondernemen. U wilt uw bedrijf aanmelden bij Skal.
Zie op deze pagina - rechts hiernaast - 'Aanmeldformulier Skal', voor de diverse aanmeldformulieren per sector.

Kies het aanmeldformulier dat past bij uw onderneming en bedrijfsactiviteiten.

Kosten en toelatingsonderzoek bij aanmelden

De tarieven

Na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldformulier start de aanmeldprocedure bij Skal Biocontrole en ontvangt u een bevestiging hiervan.

U ontvangt bij aanmelden direct een uniek Skal-nummer. Ook ontvangt u een factuur voor deze registratie inclusief de kosten voor een toelatingsonderzoek. Het proces van toelatingsonderzoek (uitnodiging hiervoor en datum vaststellen) gaat dan ook van start.
Lees hier verder welke tarieven voor u gelden als u zich aanmeldt (Aanmeldbijdrage/registratiebijdrage 1.1 t/m 1.3).

Toelatingsonderzoek na aanmelden

Nadat u zich hebt aangemeld bij Skal vindt er altijd een toelatingsonderzoek plaats op uw bedrijf. Dit gebeurt binnen 25 werkdagen of in geval van een spoedprocedure binnen 10 werkdagen na de registratie van uw bedrijf.

STAP 2: Toelatingsonderzoek voorbereiden

Om u te kunnen voorbereiden op een toelatingsonderzoek, vindt u hieronder meer informatie specifiek voor uw sector.

Levensmiddelen - (óók petfood & veevoeder) Vervaardigen, Handel, Opslag en Import

Voor het goed en volledig voorbereiden van een toelatingsonderzoek klik hier voor een handige Checklist: Levensmiddelen, Bereiden, Handel, Opslag of Import checklist.

Landbouw - veehouderij en teelt van gewassen

Voor het goed en volledig voorbereiden van een toelatingsonderzoek klik hier voor een handige Checklist: Landbouw
Informatie over certificeren leest u hier verder voor Veehouderij of hier voor Teelt van gewassen.

Omschakelen

Veehouderij- akker- en tuinbouwbedrijven doorlopen een omschakelperiode (veelal twee jaar). De omschakeling geldt voor de hele bedrijfsvoering inclusief de grond en de dieren. Een omschakeltermijn kan op zijn vroegst ingaan op de dag waarop het bedrijf is geregistreerd bij Skal. Onder voorwaarden mogen producten na 12 maanden als in-omschakeling verkocht worden. Lees verder voor omschakelen voor de diverse veehouderij sectoren: vee of de sector: teelt van gewassen.

Verkooppunt

Winkelketen, zelfstandige winkel, marktkraam en speciaalzaak vallen onder de certificatieplicht. Check en lees hier of u met uw verkooppunt onder de certificatieplicht valt. Hier leest u meer hoe u zich voorbereidt op de certificatie. De toelatingsonderzoeken volgen hierop.

Webshop

Webshops melden zich aan voor registratie of voor certificatie. Wat voor uw webshop geldt, hangt van een aantal voorwaarden af. Zie in de kolom rechts hiernaast voor de verschillende aanmeldformulieren.

Overdracht bedrijf

Is uw bedrijf bij Skal geregistreerd en/of biologisch gecertificeerd en wilt u uw bedrijf overdragen aan een ander bedrijf? Of wilt u uw bedrijf omzetten naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld inbreng in een BV, of omzetten in een VOF of eenmanszaak)? Of wilt u uw bedrijf splitsen?
Dan dient u dit aan ons door te geven via het formulier overdracht bedrijf.

Let op: voor de registratie en/of certificatie is een wijziging (zoals bedrijfsoverdracht, omzetting, fusie of splitsing) pas geldig als Skal daar uitdrukkelijk akkoord mee is.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle